Chúng tôi là ai?

Du lịch bốn phương là công ty kế thừa và phát huy các loại hình du lịch truyền thống. Chúng tôi đưa ra những sản phẩm mới độc đáo hơn và đáng trải nghiệm hơn cho khách hàng. Các chương trình được chọn lọc kỹ lưỡng từ đội ngũ điều hành. Hơn hết trải nghiệm tuyệt vời của bạn là động lực cho đội ngũ chúng tôi phát triển sản phẩm.

Chính sách bảo mật bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu. Dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét cũng như địa chỉ IP của khách truy cập.  Chúng tối có chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có đang sử dụng nó hay không. Sau khi phê duyệt nhận xét của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong nhận xét của bạn.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có kèm theo dữ liệu vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Chính sách bảo mật thông tin đăng nhập

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web dulich4phuong.vn , bạn có thể chọn tham gia lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của Du lịch bốn phương. Chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập. Bao gồm  cả các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân. Và nó chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Bảo mật nội dung

Chính sách bảo mật các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng. Ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.. Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như khi khách truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được đưa vào email đặt lại.

Bảo mật lưu trữ dữ liệu

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nhận xét đó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt mọi nhận xét tiếp theo thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có). Du lịch bốn phương cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền lợi với dữ liệu cá nhân

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét. Bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Chúng bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.